free amp templates

na 11 mei

het nieuwe normaal

Zoals u via de media hebt kunnen vernemen zijn alle dagverblijven vanaf 11 mei weer open. We zijn blij met dit besluit. 

Toch stelt de combinatie met de corona-regels ons voor onverwachte uitdagingen. Zo is de toegang tot ons dagverblijf niet ontworpen voor de bekende 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Bij het zoeken naar oplossingen hebben we uiteindelijk gekozen voor de rustigste en meest voor de hand liggende oplossingen. 

We gebruiken hierbij als basis het Protocol Kinderopvang zoals dat landelijk is ingevoerd en geaccepteerd door alle partijen. 

We kunnen natuurlijk niet voorzien hoe onderstaande in de praktijk zal werken. Wanneer blijkt dat hierin aanpassingen nodig zijn, zullen we dat zo snel mogelijk doen en u informeren.

De afgelopen twee maanden hebben wij, u, ons personeel en de oudercommissie, steeds geprobeerd om zo positief mogelijk de basis te leggen voor deze nieuwe start. We zijn alle betrokkenen hier dankbaar voor en zien uit naar opnieuw een leuke periode in ons zo vertrouwde dagverblijf.

bekijk de video

Hieronder veel tekst. Maar als u visueel bent ingesteld kunt u veel hebben aan bijgaande video.

aantal mensen

Brengen en halen: slechts 1 ouder per kind (ook geen broertjes/zusjes mee)

fietsen 

Om de onderlinge afstand van 1,5 mtr te kunnen realiseren mogen ouders hun (bak)fietsen NIET meer mee naar binnen nemen. We vragen u uw fiets zo veel mogelijk langs de kant of op de Oudegracht neer te zetten. Personeel wordt gevraagd hun fietsen tussen de bestaande rekken te plaatsen. Zet ze op slot/ aan de ketting. 

tijden

De breng en haaltijden worden in overleg met u gepland, waardoor er een betere spreiding is en pieken worden vermeden.
Om dit te realiseren dient u van tevoren op te geven hoe laat u structureel uw kindje zult brengen of halen. Dit kunt u doen door dit formulier in te vullen (klik hier).
De tijden die u invult zijn vooral bedoeld om een beeld te krijgen van eventuele knelpunten waar het gaat om de 1,5 mtr afstand bij het brengen en halen te kunnen garanderen.
Er mogen niet te veel ouders gelijktijdig op dezelfde plek zijn. 

insturen formulier 

De inzendingen zijn inmiddels allemaal binnen. Leuk dat iedereen weer terug komt. Alle voorkeurstijden hebben we geïnventariseerd om onverantwoorde pieken te voorkomen tijdens het brengen en halen. Daarbij zijn zo veel mogelijk uw voorkeurstijden gehanteerd. Door de aanpak volgens de nieuwe normen mag de planning een haast onmogelijke uitdaging genoemd worden. Daarom kunnen verzoeken tot wijziging in breng/haal tijden uitsluitend via dit digitale formulier. De leidsters nemen uw verzoek niet in behandeling; zij zijn er alleen voor uw kinderen. 

poort staat open 

Beide poorten in de Bloemstraat zullen open staan, zodat u met 1,5 meter het terrein kunt betreden en verlaten. Doordat deze poorten openstaan bent u nadrukkelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind tot aan de overdracht.

de overdracht 

Bij binnenkomst vraagt de leidster of het kind klachten heeft en zo ja dan moet het kind naar huis. Het kan zijn dat ze in de routine gewoon vraagt of alles goed is. Daarmee wordt dan vanzelfsprekend bedoeld of het kindje volgens de richlijnen van het RIVM gebracht mag worden. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid hierop aan te geven of dit het geval is;
- bij twijfel moet het kind naar huis;
- als het kind gedurende de dag klachten ontwikkelt, moet het kind naar huis;
- in alle gevallen beslist de leidster evt. na overleg met haar leidinggevende;
-U dient onmiddellijk gehoor te geven aan de oproep om uw kindje op te halen.
Neem rustig, liefdevol maar vastbesloten afscheid van uw kindje. Afhankelijk van de leeftijd is de overdracht verschillend. Zie hiervoor vooral de video.

buiten

We houden zo veel mogelijk rechts. Er zal zo min mogelijk gebruik worden gemaakt van afzettingen, linten en stickers op de grond, om het beeld voor de kinderen zo rustig, ouderwets en normaal mogelijk te laten zijn. We verwijzen naar de video en kleine aanwijzingen op het terrein voor meer details. 

kort en bondig 

Breng en haal momenten houdt u zo kort mogelijk, de medewerkers zullen de jas en schoenen van uw kindje uittrekken. Er is -ook buiten- geen plek meer voor uitgebreide gesprekken 

de afspraken

Thuisblijfregels

• Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis:

In combinatie met andere Coronaverschijnselen:

    o Neusverkoudheid

    o Hoesten

    o Moeilijk ademen/benauwdheid

• Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis

• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben

• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis

• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang

• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven

• Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis

• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s)

Hygiënenormen

De RIVM voorwaarden:

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar

• Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.

• Geen handen schudden

• Hoesten/niezen in de elleboog

• Niet aan je gezicht zitten

Emotionele veiligheid

Het is belangrijk dat u uw kindje goed voorbereid op de vernieuwde opvang op Picobello.

In de volgende Nieuwsbrief gaan we daar verder op in met tips, foto's van de medewerksters per groep, etc. In 6 speciale edities stuurden we u al filmpjes, spelletje en liedjes om het beeld van Picobello vast te houden.

De kinderen zullen opgewonden/ onrustig zijn. Om vervelende situaties met uw kindje tot een minimum te beperken is het niet alleen belangrijk uw kindje voor te bereiden, maar ook om in de gegeven situatie zelf rustig en duidelijk te zijn.

Geef thuis al bij uw kindje aan dat er bij het brengen of halen direct wordt doorgelopen naar de deur, zodat de verleiding om eerst even te gaan spelen op het plein minder is en een rustige, duidelijke herinnering vaak voldoende is.

Praat gedempt, rustig, om de totale sfeer zo ontspannen mogelijk te houden.

Gebruik bij de overdracht zo min mogelijk tekst. Beperk u tot de praktische informatie. Overige communicatie uitsluitend via de app, mail. Alleen in nood via de telefoon.


Wennen

De eerste week is wennen. Zeker na deze rare tijd. Voor iedereen. Volgende week zullen we u in deel 2 tips geven om de baby's en kinderen thuis al goed voor te bereiden op de overgang van thuis naar Picobello.

We zetten een wen week in, waar voor ieder kindje dezelfde procedure geldt. Ouders brengen hun kind met de achterliggende gedachte dat ze gebeld kunnen worden als het niet gaat. De pedagogisch medewerkers bekijken per kind hoe de dag verloopt.

 

Sommige kindjes zullen geen moeite hebben, bij andere kindjes is overleg op z'n plaats. We zullen, net als voorheen, zien dat niet alle ouders hun kindje meteen brengen. Daarom is het van belang dat per kind wordt bijgehouden hoe het gaat en of hij/zij een wen week heeft gehad. Aan het einde van een wen week wordt er per kind een samenvatting geschreven in Bitcare hoe de week verliep.

Bij kindjes die eigenlijk over zouden gaan naar een andere groep, wordt er per kind bekeken wat hij/zij nodig heeft.

Om het wennen zo goed mogelijk te laten verlopen voor uw kindje, zal de mentor van uw kindje u de volgende week gaan bellen om met u de eerste overdracht te doen. Zij bespreekt met u welke veranderingen er in de thuissituatie de afgelopen twee maanden hebben plaatsgevonden.