create your own website

de overdracht

de overdracht

Belangrijk is, dat er tijdens het brengen en halen een goede overdracht plaatsvindt. In deze gesprekken komen vooral de dagelijkse gebeurtenissen thuis en op het kinderdagverblijf aan bod. Vaak is er tijdens het brengen en halen geen tijd om ergens dieper op in te gaan. U kunt in zo’n geval een afspraak met een van de leidsters maken.

Ook kan het tijdens het halen/brengen gebeuren, dat de leidster in gesprek is met een andere ouder. Wanneer u haast hebt en weg wilt, dan is er meestal niets op tegen dat u de leidster even stoort met een korte vraag of alles goed is gegaan met uw kind.
Let op: Na 9 uur en na 18.20 uur is een goede overdracht niet mogelijk.
Meldt altijd aan de leidster als u uw kind meeneemt. Indien u uw kind komt halen tijdens de maaltijd, zal de overdracht minder kunnen zijn dan buiten deze tijd.
Wij stellen het nadrukkelijk op prijs dat u ons meldt wanneer uw kind wordt opgehaald door iemand anders dan u zelf. Sterker nog, wij geven uw kind absoluut niet mee, indien wij hiervan niet op de hoogte zijn.