Op Picobello is sprake van de verstrekking van levensmiddelen met een snelle doorgifte of een minimale bereiding en directe consumptie. Hierbij zijn complexe handelingen niet aan de orde en mag worden gewerkt op basis van een hygiënecode waarin volstaan wordt met het bevorderen van goede hygiënische praktijken.Printerversie