In dit hoofdstuk zijn de eerder besproken risico's, beheersingsmaatregelen en de voorgestelde
registraties per processtap overzichtelijk in schema's weergegeven. Aanbevolen wordt deze
geplastificeerd in de ruimten voor voedingverzorging zichtbaar op te hangen.
Klik op de afbeelding voor vergrote weergave in apart scherm.Printerversie