flessenvoeding
Afgekolfde moedermelk

Bijlage 4. Werkinstructie voor (te regenereren) diepgevroren
maaltijden en componenten

Ontvangst
• Diepgevroren maaltijden of maaltijdcomponenten dienen volgens het Warenwetbesluit
Behandeling en Bereiding van Levensmiddelen een temperatuur te hebben van ten hoogste
-18ºC (een tolerantie van 3ºC naar -15ºC is tijdelijk toegestaan). Controleer bij voorkeur bij
iedere aflevering, maar in ieder geval wekelijks en steekproefsgewijs of de temperatuur aan
de eis voldoet. Producten met een hogere temperatuur dan -15ºC blokkeren en retourneren
of vernietigen. Wekelijks en steekproefsgewijs èn afwijkende temperatuur registreren. Om
de temperatuur te meten steekt u de thermometer tussen twee dozen. U wacht vervolgens
totdat de thermometer een stabiele temperatuur aangeeft.
• Controleer bij aflevering of de verpakkingen beschadigd zijn. Beschadigde producten
blokkeren en retourneren of vernietigen.
• Controleer de houdbaarheid (THT). Producten met een verlopen THT vernietigen.

Opslag
• Plaats de afgeleverde producten zo snel mogelijk in de diepvries om oplopen van de
producttemperatuur te voorkomen. Niet langer dan een half uur buiten de diepvries laten
staan (tussen ontvangst en opslag). Voor de opslagtemperatuur geldt dat deze tenminste
18ºC moet bedragen (een tolerantie van 3ºC naar -15ºC is toegestaan).
• Controleer de temperatuur van de diepvries regelmatig (1 x per week). Bij afwijkingen
(temperatuur diepvries is hoger dan -18ºC), producttemperatuur controleren met een
thermometer. Wanneer de producten hoger dan -15ºC zijn deze blokkeren en vernietigen.
• Controleer de THT van de producten bij het uit de diepvries halen voor regenereren of
diepgevroren uitlevering. Zorg voor het toepassen van Fifo (First in- First Out). Producten
waarvan de THT is overschreden blokkeren en vernietigen.
• Controleer de producten die uit de opslag worden gehaald op beschadiging. Beschadigde
producten blokkeren en vernietigen.

Regenereren (verwarm en)
• Producten die een verhittingsstap hebben ondergaan dienen binnen 1 uur een
kerntemperatuur van 60ºC te hebben. De temperatuur bij iedere levering controleren.
Wekelijks en bij afwijkingen registreren op een registratieformulier.

Uitlevering geregenereerde (verwarmde) producten
• Tijdens het uitleveren dient de producttemperatuur minimaal 60ºC (wettelijke norm).
Geadviseerd wordt de producttemperatuur op 65 ºC te houden. Controleer daarom bij
voorkeur ieder laatste levering, maar in ieder geval wekelijks en steekproefsgewijs de
temperatuur van de laatste levering. Registreer wekelijks en bij afwijkende temperaturen op
een registratieformulier. Producten onder 60ºC blokkeren en vernietigen.
Printerversie