Instructie en toetsing van de medewerkers

Registratie van de instelling bij de VWA Levensmiddelenbedrijven moeten zich registeren bij de VWA. Een levensmiddelenbedrijf kan dit rechtstreeks doen via de website van de VWA. (aantekening: op 4-1-2009 een uitgebreide poging tot aanmelding gedaan. De site is te onduidelijk en ondoorzichtig en biedt geen mogelijkheid tot aanmelding. Martin, 4-1-9)

Toezicht en instructie De Hygiënecode voor kleine instellingen in de branches Jeugdzorg, Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening is een praktijkhandleiding voor hygiënisch werken die berust op de
basisvoorwaarden die zijn genoemd in bijlage II, hoofdstuk I, II, VIII t/m XII van de Verordening
(EG) nr. 852/2004. Uit deze basisvoorwaarden vloeit voort dat het personeel dat belast is met de
behandeling van voedingsmiddelen voldoende kennis en inzicht moet hebben om dit op hygiënische
wijze te doen. De hygiënecode voor kleine instellingen biedt daartoe de mogelijkheid.

De hygiënecode is zo opgezet dat de gebruiker ervan risico‘s kan onderscheiden en de juiste
werkwijze kan kiezen en maatregelen kan nemen om deze risico‘s te beheersen. Verder biedt de
hygiënecode ook achtergrondinformatie over de risico‘s bij de behandeling van voedingsmiddelen.
Desalniettemin is het van belang om het hygiënische werken periodiek te toetsen.
Voorts kan het van belang zijn om nieuw personeel voorafgaand aan de uitvoering van
werkzaamheden op het terrein van voedingverzorging te laten instrueren.

De periodiek toetsing (een kwaliteitsaudit) kan worden uitgevoerd aan de hand van een
beoordelingslijst die wordt aangeboden via de website van de MOgroep ( www.mogroep.nl dossier
Hygiënecode). De toetsing kan worden uitgevoerd door leidinggevenden, desgewenst ook door een
medewerker van de OVD Groep BV.

Instructie en het toetsten van de kennis en het inzicht over hygiënisch werken van (nieuw)
personeel kan eveneens worden verzorgd door de OVD Groep BV. Via de website van OVD
Opleidingen www.ovd.nl of telefonisch 0318 649 999 kan hierover informatie worden ingewonnen.(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken