Bijlagen

Hier zijn alleen de bijlagen vermeld voor over van toepassing voor kinderdagverblijf Picobello.


Aëroob kiemgetal   Het aantal kweekbare micro-organismen per gr. of per ml., die voor
hun groei zuurstof uit de lucht nodig hebben.
Dit getal geeft een algemene indruk over de algemene bacteriologische gesteldheid van een product  
Biologisch gevaar  Gevaar dat voedselonveiligheid veroorzaakt door verspreiding van
micro-organismen in voedsel.
 
Hygiënecode  Code gericht op voedselveiligheid die speciaal ontwikkeld is voor
een bepaalde branche.  
Chemisch gevaar   Gevaar dat voedselonveiligheid veroorzaakt door chemische
reacties. Producten kunnen bijvoorbeeld reageren op zuurstof of op
de verpakking.
 
Desinfecteren   Het doden van micro-organismen.  
Drip   Dooivocht van producten. Dit dooivocht bevat veel bacteriën.  
Enterobacteriaceae   Een verzamelnaam voor bacteriën die groeien in de darm. Ze
worden ook wel darmbacteriën genoemd. Het aantal van dit soort
bacteriën per gr. of per ml. is een ernstige indicatie voor
onhygiënisch werken.
De aanwezigheid van dit soort bacteriën kan betekenen dat er grote
risico‘s zijn voor de gezondheid bij het nuttigen van het product
omdat binnen de groep zeer gevaarlijke ziekteverwekkende bacteriën kunnen voorkomen..  
Fifo-systeem   First in first out: de eerst binnengekomen goederen worden vooraan
geplaatst in koelkast, vriezer of schappen en ook als eerste weer
gebruikt.
 
Fysisch gevaar   Gevaar dat voedselonveiligheid veroorzaakt door vreemde
voorwerpen en materialen die per ongeluk in het voedingsmiddel
terecht zijn gekomen.  
Gecontroleerde omstandigheden   Het in acht nemen van goede hygiëne, een schone werkplek en
gebruik maken van schone en droge materialen.  
Thermisch reinigen   Reinigen in vaatwasser met naspoel water van 85 C of uit koken (100 C) of in de magnetron.  
Gefermenteerde vleeswaren   Gedroogde vleeswaren, bijvoorbeeld salami en cervelaatworst, waar
bij de bereiding ervan gebruik is gemaakt van speciaal gekweekte
bacteriecultures.  
Gesloten koelketen   De temperatuur van een product verandert niet of nauwelijks in de
weg van producent naar consument.
 
HACCP   Hazard Analysis Critical Control Points: een model om mogelijke
gevaren met betrekking tot voedselveiligheid te analyseren en te
beheersen om, indien nodig, maatregelen te nemen.  
Hygiëne   De kennis van alles wat mensen gezond houdt en de maatregelen
die je neemt om te voorkomen dat ze ziek worden.  
Koelketen   Een product wordt gekoeld verwerkt, getransporteerd, ontvangen
en opgeslagen.  
Kruisbesmetting   Het overgaan van micro-organismen van het ene product op het
andere.  
Macro-organismen   Insecten en knaagdieren. Dragers van micro-organismen.  
Micro-organismen   Kleine levende organismen die je niet met het blote oog kunt zien.
Ze zijn ongewenst als bederf van voedsel en kunnen ziekten bij de
mens veroorzaken.
Micro-organismen kunnen worden onderverdeeld in:
• bacteriën
• schimmels
• gisten
• virussen.
 
Reinigen   Vuil verwijderen.
 
Steekproefsgewijs   Een lading ontvangen goederen wordt steekproefsgewijs
gecontroleerd, betekent dat slechts een klein, willekeurig gedeelte
van de goederen wordt gecontroleerd. Als dit goed is, kan men
ervan uitgaan dat de hele lading goed is.  

(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken