create your own web page

pedagogische tips in coronatijd 

wennen aan het nieuwe normaal

Er zijn twee maanden voorbijgegaan zonder opvang. Wij snappen dat het daarom best spannend kan zijn voor u en uw kind om weer te komen. Daarom besteden wij ook op pedagogisch gebied hier aandacht aan, we hopen ermee te bereiken dat uw kind weer met veel plezier terugkomt in hun vertrouwde omgeving met hun eigen “juffies” en hun vriendjes.

Voordat uw kind weer op Picobello komt willen wij graag van uw weten hoe het de afgelopen twee maanden met uw kind is verlopen. Qua ontwikkeling zijn er vast stappen gezet door uw kind. Voeding en ritmes zijn veranderd. Op sociaal emotioneel gebied kunnen er veranderingen zijn die ingrijpend voor uw kind zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan de geboorte van een broertje of zusje, opa’s en oma’s die ze niet kunnen zien etc.

Wij willen graag, in het belang van uw kind, deze onderwerpen met u persoonlijk bespreken. Een dezer dagen wordt u gebeld door de mentor van uw kind om bovenstaande te bespreken.

Deze 1e overdracht delen wij met uw toestemming met de vaste leidsters van de groep van uw kind. Hiermee bereiken we dat we ons goed kunnen inleven in uw kind.

Onze ervaring is dat het een positief effect heeft op hun sociaal-emotionele ontwikkeling als kinderen weten dat ze gezien en gehoord worden.


Wenperiode nieuwe situatie. 

We starten in de week van 11 mei met de opvang van uw kind. Uw kind komt op zijn/haar “normale” opvangdagen. Uw kindje zal gewend zijn om veel thuis met het gezin samen te zijn. Voor sommige kinderen kan daardoor de overgang naar Picobello groot zijn. Voor de kinderen die gebruik maakten van de noodopvang verandert ook weer het een en ander, zoals bijvoorbeeld de groepssamenstelling. Elk kind reageert daar weer verschillend op. We zien de eerste week dan ook als een soort van ‘wen’week. Ook wij vinden het spannend hoe alles zal verlopen. We vinden het belangrijk om in deze ‘wen’ week met u te overleggen wat uw kindje nodig heeft en wat wij kunnen bieden. Helaas moet de overdracht bij het brengen/halen kort zijn. Overleggen kan via de ouderportaal en/of telefonisch overleg. 
Hieronder vindt u pedagogisch tips om uw kindje zoveel mogelijk voor te bereiden op de overgang van thuis naar Picobello. Samen zorgen we ervoor dat ze weer zorgeloos en met veel plezier samen kunnen spelen met hun vriendjes!

Picobello gaat weer open, hoe bereid ik mijn kind daarop voor?
- Praat er met uw kind over. Vertel ze wat ze kunnen verwachten op Picobello. Sommige kinderen zullen het fijn vinden om weer naar Picobello te gaan en hun vriendjes weer te zien, maar toch ook wel spannend. Laat uw kind benoemen wat ze fijn en/of spannend vinden. Baby’s kunnen niet praten maar horen wel je emotie en intonatie in je stem. Vertel ook aan uw baby dat ze weer naar Picobello gaan en wat ze kunnen verwachten. Als u dit consequent doet, zal uw baby het verhaal herkennen en vertrouwen dat het goed komt.
- Laat foto’s en de nieuwsbrieven met de filmpjes zien van Picobello, benoem de namen van kindjes/leidsters. Benoem ook wat je nog meer ziet, bijvoorbeeld “kijk dat is de stoel waar je altijd in zit”. Zo maak je je kind weer vertrouwd met de opvang op Picobello.
- Dagritme: Uw kind is gewend aan het dagritme van thuis. U zou de komende tijd het ritme van een ‘normale’ opvang dag weer kunnen oppakken.
- Hoe was ook alweer het dagritme op Picobello? Hieronder ziet u twee foto's van onze dagritmekaartjes, welke wij dagelijks gebruiken op de groepen. Uw dreumes/peuter zal dit direct herkennen. Neem samen met uw kind het dagritme van Picobello weer op.
- Visueel maken: maak samen met uw kind een aftelkalender. Laat ze elke dag een sticker plakken totdat ze naar Picobello gaan.
- Een tip: loop deze week alvast even met uw kindje langs Picobello.

Mijn kind is gewend dat ik voordat ik afscheid neem nog even een boekje voorlees? Hoe moet dat nu?    

Kinderen zijn dol op structuur en rituelen, dit geeft ze houvast en biedt ze veiligheid. Heeft uw kind een ritueel bij het afscheid nemen, het kan zijn een boekje lezen of samen nog even een puzzeltje maken, zoek dan samen met uw kind naar een verandering. U zou thuis voordat u naar Picobello gaat een boekje kunnen voorlezen. Kinderen vinden het leuk en zijn creatief in het maken van nieuwe rituelen. Kijk wat er kan en in de huidige situatie mogelijk is.


Wat als mijn kind zich huilend aan mij vastklampt en ik anderhalf meter afstand moet houden van de leidster?

Wij willen samen met u, het afscheid voor uw kind zo comfortabel mogelijk maken, dit is niet alleen praktisch maar ook een mentale voorbereiding voor u en voor ons. Wanneer we vastberaden en goed afgestemd zijn op elkaar, brengen we een gevoel van veiligheid over op uw kind.

- Gebruik steeds een vast ritueel bij het afscheid nemen, deze structuur geeft houvast.

- Als u uw kind wegbrengt naar Picobello, houd dan vast aan de zin ‘zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet’. Dat geeft je kind houvast en helpt uw kind om voorbereid te zijn op wat komen gaat. Bijvoorbeeld “oh ik zie (naam van de leidster) al, ik zet je even in de stoel (of voor de oudere kinderen) in de rode “uitzwaaibus” ….nog een dikke knuffel en dan ga ik werken. Zwaai nog even en loop rustig weg. De leidsters hebben gelukkig veel ervaring met afscheid nemen en uw kind troosten.

- Verwacht u dat uw kindje zich gaat vastklampen, dan kunt u met uw kindje naar de “overdrachtsboom lopen, zie deze handige video . Op gezichtshoogte (besmettingsgebied) zijn u en de leidster beschermd door het plexiglas, daaronder heeft u en de leidster alle bewegingsruimte om uw kindje over te dragen.

U zou ook met uw kindje in een buggy kunnen komen. U neemt dan afscheid van uw kind in de buggy en stapt vervolgens 1,5 meter op zij. Dan komt de leidster, maakt uw kindje los uit de buggy en pakt uw kindje op om u uit te zwaaien.

- Er zullen tranen vallen, niet alleen bij uw kind maar misschien ook bij u. Deze emotie mag er zijn en benoemd worden.

- Spreek eventueel met de leidster af dat u even later belt om te horen hoe het met uw kind gaat. Het geeft u vaak zelf een gerust gevoel als u hoort dat uw kindje kort na vertrek al leuk aan het spelen is.